Kako platiti članarinu

Članarinu uplatite na žiro račun HR6824840081103262284 udruge MLADI ZA MAROF, ZAGORSKA ULICA 31, 42220 NOVI MAROF preko opće uplatnice ili internet bankarstva.

Pročitajte pravilnik o članarinama.


Uplatnicu popunite na sljedeći način:

  • PLATITELJ: upišite svoje ime, prezime i adresu
  • Valuta plaćanja: EUR
  • Iznos: 30
  • PRIMATELJ: MLADI ZA MAROF, ZAGORSKA ULICA 31, 42220 NOVI MAROF
  • IBAN primatelja: HR6824840081103262284
  • Model primatelja: HR00
  • Poziv na broj primatelja: upišite svoj članski broj
  • Opis plaćanja: ČLANARINA

Visinu članarine i svoj članski broj saznajte tako da provjerite svoj status na ovom linku.

hub3a